Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Microcrystalline
- Sep 05, 2017 -

Microcrystalline yn Ailadroddodd grisial a wnaed gan filoedd o neu degau o filoedd o gelloedd y grawn ac yn unig am ddwsinau o gylchoedd cyfeiriad Echel grisial. Wyneb penodol o microcrystalline mawr, eiddo arsugniad wyneb a gweithgarwch wyneb yn eithaf amlwg. Dengys y canlyniadau arbrofol y brig diffraction (neu y bwa diffraction grisial powdr) Mae ehangu amlwg a gwasgariad o maint y gronynnau yn y (100 ~ 2000) ystod x10-10 m o grisialau o'r enw microcrystalline, sy'n fath o bontio o grisialau i gyrff amorffaidd. Fel carbon black yn ficro-grisial a ffurfiwyd gan filoedd neu miliynau o gelloedd, uchafbwyntiau diffraction 002 001-math ym diffraction grisial powdr carbon black yn enwedig gwasgaredig, tra bo diffraction 100 a 110 yn llymach, sy'n dangos bod y cyfnod o Cyfeiriad Echel C yn llai o lawer na hynny o a B echel, a bod cyflwr metastable yw y microcrystalline, bydd yn rhyddhau gwres chrisialu hylifau penodol pan fydd yn trawsnewid i wladwriaeth grisialaidd.